Pravilnik najema

 1. Člen

 Pogodbeni strani ugotovita, da ima najemnik interes, da bi uporabil prostor za piknik v upravljanju podjetja Aleksander Bolšec s.p.

2. Člen

Najemodajalec nudi najemniku naslednje prostore, storitve in predmete:

(inventar je naveden na priloženem seznamu)

 • z 4 mizami in 8 klopmi pod streho in z 6 dodatnimi mizami  in 12 klopmi (katere je možno dodatno postaviti na prostem) ,
 • s letno kuhinjo, ki je del najemnega prostora , za pripravo hrane in pijače, kjer se nahajajo:
  • dva hladilnika in zamrzovalnik,
  • električni žar,
  • pribor za peko na žaru
  • električna friteza (brez olja za peko)
  • 2 šefing posodi (brez gel grelnikov)
  • pomivalno korito z tekočo vodo

Po veljavnem ceniku. Podjetje Aleksander Bolšec s.p. si pridržuje spremembe cen v skladu z veljavnimi akti Aleksander Bolšec s.p.

Prostor je možno koristiti po urniku obratovanja, in sicer vsak dan od 8. ure dopoldan do 22. ure istega dne, prostor mora biti pospravljen do 10. ure naslednjega dne.

Za koriščenje prostora izven urnika, se stranki dogovorita posebej.

3. Člen

Najemodajalec nudi najemniku še ostale storitve:

 • WC  (ženski in moški + pisuar).
  • tuš
 • uporaba igrišča odbojke na mivki (žoga)

(Na igrišču ni dovoljeno uživanje pijač ali živilskih izdelkov, ki so  v stekleni embalaži in prav tako ne vnašanje kakršnih koli drugih predmetov, ki so narejeni iz stekla.V primeru razbitja stekla na igrišču odbojke na mivki krije najemnik stroške čiščenja ali menjave mivke po veljavnem ceniku podjetja, katero bo opravilo čiščenje ali menjavo mivke. )

 • uporaba balinarskega igrišča (balinarske krogle ter pripomočki potrebni za igro)
 • uporaba betonske mize za namizni tenis (loparji in žogice)
 • samostoječi koš za igranje košarke (žoga)
 • najem napihljivih igral (po dogovoru)
 • otroška igrala v bližini
 • parkirišče
 • zvočnik z usb in bluetooth povezavo,
 • čiščenje (mali ali veliki paket), ki je opredeljeno spodaj.
 • Malo čiščenje – 30,00€,
 • Veliko čiščenje – 60,00€

            V cene je vštet DDV.

Tabela razlik med malim in velikim čiščenjem

Pri zakupu čiščenja, dobite vreče. V kolikor želite več vreč, je odvoz vsake nadaljnje vreče 5,00 €.

Smeti morajo biti ločene. Čiščenje je potrebno najaviti vsaj dva dni prej.

4. Člen

Najemodajalec in najemnik sta se dogovorila, da se vodi evidenca koriščenja inventarja z osebnimi podatki in podpisom. Ob koncu najema piknik prostora, najemodajalec in najemnik preverita stanje najetega prostora.

Morebitno škodo, ki jo je povzročil najemnik ali kdorkoli izmed njegovih gostov iz malomarnosti ali neupoštevanja navodil, je potrebno s strani najemnika odpraviti v najkrajšem možnem času ali poravnati nastalo škodo.

5. Člen

Najemnik se zaveže, da bo primerno ravnal z objektom ter upošteval hišni red in navodila ter uporabljal objekt namensko. Če želi najemnik preurediti prostor za svoje potrebe ali namestiti dodatne naprave, se mora predhodno dogovoriti z najemodajalcem.

Hišni red:

 • Peka (uporaba žara) je dovoljena samo na zato določenem prostoru.
 • Odlaganje pepela, oglja kjerkoli po pesku, zemlji ali okolici je prepovedana.
 • Najemnik jamči, da bo opozoril svoje goste naj parkirajo na prostor, ki je za to namenjen in ne na travi,
 • Najemnik odnese smeti sam in jih ne odlaga v gozdu ali kjerkoli drugje na zemljišču,
 • Najemnik za seboj in svojimi gosti na koncu vse počisti,
 • Najemnik skrbi za čistočo in varnost udeležencev,
 • Najemnik s podpisom jamči, da je seznanjen z zakonom 8. člena ZJRM-1 o kršenju javnega reda in miru in prevzema odgovornost zase in za svoje goste,

člen ZJRM-1 (povzročanje hrupa):

Kdor na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 83,46 do 208,65 evra.

 • Najemnik je sam odgovoren za kršenje reda in miru in prevzame odgovornost v primeru kršitev in/ali posredovanja javnih organov. 

6. Člen

Najemnik ne more svojega dogovorjenega termina najema prostora in storitev oddajati drugemu koristniku, razen v dogovoru z najemodajalcem.

7. Člen

Rezervacija je potrjena z  vplačilom celotnega zneska, in sicer:

-Prostor »Piknikplac Bolšec« –

    80,00 EUR med ponedeljkom in četrtkom (razen prazniki) ter

    100,00 EUR med petkom in nedeljo ali praznik.

            V cene je vštet DDV.

8. Člen

 Rezervacijo piknik prostora in dodatne ponudbe je mogoče opraviti na dva načina:

– preko spletnega rezervacijskega sistema

(spletno plačilo s paypal ali nakazailo na naš trr SI56 0440 3011 4348 529 )

– osebno (plačilo ob rezervaciji na našem naslovu).  

Ne glede na način rezervacije oziroma plačila, ki ga boste izbrali, je za rezervacijo potrebno plačilo.

 V primeru odpovedi rezervacije (izključno pisno na elektronski naslov bar.bolsec@gmail.comvsaj 14 delovnih dni pred rezerviranim terminom, vam znesek plačila povrnemo, na vaš TRR razen 10,00€ administrativnih stroškov, na podlagi vašega pisnega zahteva za povračilo na bar.bolsec@gmail.com . Kadar izvedba piknika odpade zaradi slabega vremena, vam ponudimo nadomestni termin, ali povrnemo plačilo na vaš TRR razen 10,00€ administrativnih stroškov, na podlagi vašega pisnega zahteva za povračilo na bar.bolsec@gmail.com .

V primeru, da pričnete z uporabo piknik prostora in se vremenske razmere tekom uporabe spremenijo ter zato predčasno zaključite s piknikom, vračilo denarja ni možno. Tveganje spremembe vremenskih razmer nosi kupec oziroma uporabnik.

Potrošnik, skladno s petim odstavkom 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98, 23/99 – ZSVP, 110/02, 51/04, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT, 31/18), nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali v  poslovnih prostorih Aleksander Bolšec s.p, Žice 60, 2233 Sevta Ana v Slov. goricah, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje naročnike, stranke in obiskovalce spletne strani obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

V kolikor najemnik ne prekine pogodbe do 14 dni pred rezerviranim terminom, se zaračuna 50-odstotkov vplačanega zneska najemnine. V tem primeru najemodajalec ob odpovedi najemnika lahko odda piknik prostor drugemu najemniku.

V kolikor najemnik prestavi piknik z enega termina na drugega, je to potrebno javiti vsaj 7 dni pred rezervacijo.

9. Člen

Vso odgovornost glede škode in posledic piknika nosi najemnik piknik prostora.

10. Člen

Z rezervacijo in vplačilom uporabe prostora za morebitno nastalo škodo se najemnik zaveže, da bo spoštoval in upošteval navedena pravila

11. Člen

Glede na uredbe RS mora organizator in najemnik piknik prostora Piknikplac Bolšec upoštevati priporočila NIJZ v času Covid-19.

Organizator poskrbi za zadostno količino razkužil in komunikacijo glede varnostne razdalje udeležencev.

Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spoštovanje ukrepov odgovoren najemnik prostora.

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo za kontakt.